Provozní řád

Organizace: FARMA MRAČOV s.r.o., Topolová 2044, 735 41 Petřvald, IČ: 286 088 44

 

Název:

Provozní řád

 

Zpracoval: Ing. Michal Sikora

 

Dne: 1.7.2022

Podpis:

Schválil: Ing. Michal Sikora

 

Dne: 1.7.2022

Podpis:

PROVOZNÍ ŘÁD – UBYTOVÁNÍ

(dle § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zpracováno dle přílohy č. 3)

ÚDAJE O PROVOZOVATELI

Firma:  

FARMA MRAČOV s.r.o., Mračov 1
388 01 Kadov

 

Provozovna:  

FARMA MRAČOV, Mračov 1
388 01 Kadov

 

Odpovědná osoba:  

Michal Sikora, Martin Sikora

 

DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Provozní doba: celoroční provoz
Počet pracovních míst

 

Kategorie zařízení: Apartmány
Druh a rozsah poskytovaných služeb: Ubytování
Základní vybavení: Pokoje jsou vybaveny manželskou postelí, pohovkami nebo futóny, koupelnou se sprchovým koutem popřípadě vanou, zrcadlem, toaletou a umyvadlem.
Kapacita: Počet apartmánu: 1 x se sprchovým koutem (Čeledín), 1x s vanou (Pastýřka), 1 x s dvěma ložnicemi (Statkář)

ZAŘÍZENÍ TVOŘÍ NÁSLEDUJÍCÍ MÍSTNOSTI A PROSTORY

Apartmán: Počet: 3x

Plocha v m2: 287

Počet lůžek: 24

Sklady: Sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla, sklad čistících prostředků
Úklidové prostory: Úklidová místnost v přízemí
Ostatní prostory: Sauna, chodby, schodiště
Sauna: Přístupné po předchozí domluvě.

Saunu je potřeba 30 minut před použitím nahřát.

Kameny v sauně se nesmí polévat vodou.

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

Větrání: Přirozené větrání: okna. Nucené větrání – koupelny.
Osvětlení denní a umělé: V pokojích vždy min. 1 okno, stropní světlo
Vytápění: Elektrický, kotel centrální, radiátor v pokoji a žebříkové topení v koupelně
Úprava povrchů stěn a podlah: Stěny vymalovány běžnou barvou na zeď, podlaha dřevěná, dlažba
Zásobování vodou (pitná voda): Zajištěno ze studny. Teplá voda se získává prostřednictvím vodovodních baterií.
Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod: Čistička
Likvidace odpadů: Odpady se ukládají v označených nádobách (tříděný odpad) ve venkovních prostorách.

Popelnice jsou umístěny u dřevěných vrátek.

Odvoz je zajištěn smluvně, 2x týdně.

ZÁSADY PREVENCE VZNIKU INFEKČNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ

Dezinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny, sprchy, vany): Používají se běžně dostupné čistící prostředky – Savo, Domestos,….

Úklidová firma je vybavena potřebnými OOPP dle směrnice  BOZP (gumové rukavice, brýle, roušky, pracovní oděvy).

Čisticí prostředky s různými aktivními látkami se pravidelně každý měsíc střídají z důvodu předcházení vzniku odolných mikroorganismů.

Při kontaminaci biologickým materiálem se provádí dekontaminace.

Dezinsekce a deratizace: Provádí se min. 2x ročně.

 

ÚKLID

Úklid: Úklid všech prostor se provádí po odchodu hostů. Koberce se vysávají, hladké povrchy podlah se stírají na vlhko.

Odpadkové koše se vyprazdňují  a dezinfikují po odchodu hostů.

Možnost zajištění úklidu během pobytu ( min. 7 nocí )

Čtvrtletní úklid: Všeobecný úklid, vč. mytí oken, dveří, světel, vyčištění matrací.
Malování: 1x za rok, příp. dle potřeby a úrovně znečištění
Úklidová komora: Pomůcky a prostředky pro úklid se ukládají v úklidové místnosti. Prostor je uzamčen, nepovolaným osobám je vstup zakázán.

MANIPULACE S PRÁDLEM

Čisté prádlo: Ukládá se v regálech ve skladu čistého prádla. Lůžkoviny a ručníky se vyměňují po každém ubytovaném hostu. K manipulaci s prádlem se používají speciální vaky. Čisté prádlo se při přepravě chrání před znečištěním a druhotnou kontaminací vhodným obalem (omyvatelný a desinfikovatelný, příp. jednorázový obal). Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu.
Špinavé prádlo: Ukládá se ve vyčleněném a větratelném skladu. Skladuje se v nepropustných uzavíratelných obalech.

K čištění se využívá smluvená prádelna.

Při kontaminaci biologickým materiálem se provádí dezinfekce.

Praní a žehlení: Praní a žehlení se provádí ve smluvené prádelně.

DALŠÍ INFORMACE

Zvířata: Vstup zvířat je do některých prostor povolen po předchozí domluvě.

Venčení psů je možné pouze mimo areál.

Každé zvíře musí mít svůj vlastní pelech.

Kouření: Zákaz kouření platí ve všech vnitřních prostorách objektu.
Zvířata na farmě: Zákaz krmení zvířat.

Koně jsou ohrazeny elektrickým ohradníkem.

Vstup ke zvířatům povolen pouze po předchozí domluvě s majiteli.

Parkování: Parkování v areálu na zpevněných plochách.
Noční klid: 22:00 – 6:00
WIFI: heslo: net1mracov
Kontaktní osoba: Magda Šindlerová
tel.: +420 603 786 833
Čistírna odpadních vod: Do WC vyhazovat výhradně toaletní papír.
Další informace: K dispozici je gril a venkovní ohniště s posezením.
Kód na vjezdovou bránu: 1596

SEZNAM PRACOVNÍKŮ SEZNÁMENÝCH A PROŠKOLENÝCH DLE TOHOTO ŘÁDU

Datum Jméno pracovníka Datum narození Podpis
1.7.2022 Michal Sikora 29.5.1980
1.7.2022 Martin Sikora 10.7.1982

V Mračově dne 1.7.2022

……………………………………………………

Schválil: Ing. Michal Sikora